Đánh giá:

Dịch vụ web hosting

Hãy bắt đầu đăng ký sử dụng dịch vụ hosting của chúng tôi !
Hosting
Trang chủWeb Hosting

Tính năng Web Hosting

Tính năng    Windows    Linux
I. Email
POP3/SMTP
WebMail
Duyệt WebMail bằng di động
Email Forward Bằng số lượng hộp thư POP3
Email Alias Bằng số lượng hộp thư POP3
Email Auto-Responser (Cấu hình tự trả lời Email gởi đến)
Catch-All Email Address
Chống Virus và Spam
Sender ID (SPF)
I. Database
MS Access Không
Microsoft SQL Server 2005 SP2-SP4, 2008 SP2 Không
MySQL Phiên bản 5.x
Dung lượng của mỗi Database Tối đa 2GB và không quá 50% dung lượng lưu trữ của gói dịch vụ
Truy cập Database từ xa
Backup / Restore
I. Domain
Truy cập Website không cần "www."
Cho phép truy cập bằng Domain đăng ký ở nơi khác
Cho phép tạo nhiều Website / Subdomain Có - Bạn có thể trỏ tên miền phụ vào Subdomain, tổng số lượng tên miền phụ trỏ vào một gói dịch vụ không được vượt quá số lượng Subdomain
IV. Ngôn ngữ lập trình
ASP Classic Không
ASP.NET 1.1 Có (Chỉ trên Windows 2003) Không
ASP.NET 2.0 / 3.5 / 4.0 Không
ASP.NET AJAX, ASP.NET MVC, Silverlight Không
Crystal Report Runtime Không
PHP 5
Perl