Đánh giá:

Dịch vụ web hosting

Hãy bắt đầu đăng ký sử dụng dịch vụ hosting của chúng tôi !
Hosting
Trang chủMáy chủ

Quản trị máy chủ

Gói quản trị 1
1.000.000 vnđ/tháng
1. Cài đặt và cấu hình máy chủ với các dịch vụ được tích hợp sẵn trên hệ điều hành (IIS,FTP, Apache, FTP, MySQL, DNS, POP3, SMTP,…)
2. Cài đặt thêm 1 số phần mềm thông dụng (plesk,Cpanel…)
3. Cài đặt control pane nếu khách hàng có license
4. Cập nhật hệ điều hành.
5. Hỗ trợ cài đặt antivirus, antispam (bản miễn phí)
6. Giám sát dịch vụ máy chủ(web, mail…) cảnh báo cho khách hàng ngay khi có sự cố
7. Tối ưu hoạt động máy chủ: tắt các ứng dụng, dịch vụ không cần thiết, quét virus định kì,cập nhật các bảng vá, hotfix mới nhất
8. Backup dữ liệu máy chủ hàng tháng.
Đăng ký
Gói quản trị 2
3.000.000 vnđ/tháng
1. Cài đặt và cấu hình máy chủ với các dịch vụ được tích hợp sẵn trên hệ điều hành (IIS,FTP, Apache, FTP, MySQL, DNS, POP3, SMTP,…)
2. Cài đặt thêm 1 số phần mềm thông dụng (plesk,Cpanel…)
3. Cài đặt control pane nếu khách hàng có license
4. Cập nhật hệ điều hành.
5. Hỗ trợ cài đặt antivirus, antispam (bản miễn phí)
6. Cấu hình, khóa 1 số ứng dụng, dịch vụ, thư viện liên quan đến sercurity
7. Backup dữ liệu định kì hàng tuần, lưu giữ tối thiểu 2 bản
8. Giám sát dịch vụ máy chủ (web, mail…) và khắc phục sự cố ngay lập tức, report lại cho khách hàng
9. Cài đặt lại máy chủ và các ứng dụng tích hợp sẳn trên hệ hiều hành của máy chủ. Cập nhật các bản vá mới nhất. Loại bỏ các dịch vụ và tài khoản không cần thiết.Cài đặt antivirus, antispam (bản miễn phí)
10. Cài đặt dịch vụ web : Linux : Apache, PHP, MySQL, SMTP… Window : IIS, MSSQL( 2000; 2005) PHP, SMTP hoặc Apache, PHP, MySQL, SMTP...
11. Cài đặt phần mềm máy chủ mail trên linux, window
Đăng ký